samak sina

در حال حاضر تست ها و آزمونهای مختلف الکتروفیزیولوژیک در کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک سینا تبریز مختلفی مانند:

تست الکتروفیزیولوژیک ABR , AABR , ASSR , ECochG در این مرکز سنجش شنوایی انجام میشود.

ABR تست
Auditory Brainstem Response یا تست شنوایی پاسخ ساقه مغز. در واقع در این تست با استفاده از دستگاه مخصوصی پاسخ های الکتروفیزیولوژیک ساقه مغز به تون های ارسالی به گوش، ارزیابی و ثبت می شود. این تست از ارزش تشخیصی بالایی برای تمام سنین برخوردار بوده و همچنین برای نوزادان و کودکانی که همکاری لازم در تست معمولی را ندارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
ASSR تست
Auditory Steady-State Response یا تست پاسخ های پایدار شنوایی. این آزمون یکی از آزمایش های الکتروفیزیولوژیک شنوایی می باشد که قادر است بدون نیاز به همکاری بیمار آستانه های شنوایی او را تعیین کند. از آنجا که تعیین آستانه های شنوایی توسط این آزمون نیازی به توجیه فرد آزمایش شونده و پاسخ های آگاهانه وی ندارد ابزار خوبی برای ارزیابی شنوایی کودکان، سالمندان و به طور کلی افراد سخت آزمون به حساب می آید.

آزمون ECochG

یک آزمون الکتروفیزیولوژیک است که به بررسی سلول های مویی حلزون و پتانسیل های عصبی می پردازد. با استفاده از این آزمون می توان فشار مایعات موجود در حلزون را تعیین کرد و بر اساس نتایج حاصل از این تست می توان به تخمین آستانه شنوایی و تشخیص افتراقی بیماری هایی مانند منیر و یا نوروپاتی شنوایی پرداخت.

در صورتی که بیمار احساس گیجی, عدم تعادل, وزوز و یا کیپی گوش دارد, کاندید انجام این تست می باشد.

مواردی که لازم است بیمار قبل از آزمون رعایت کند:

شستشوی کانال گوش توسط متخصص, در صورت وجود جرم زیاد.
پوست صورت تا حد امکان تمیز باشد (در مورد کودکان بهتر است، قبل از آزمون حمام کرده باشند)
آرام بودن کودک یکی از شرایط انجام تست است، اگر کودک شما بسیار پر تحرک است بهتر است هنگام آزمون در حالت خواب باشد.
به همراه داشتن نتایج سایر آزمون های شنیداری از جمله آزمون های ABR و ارزیابی های رفتاری کودک(BOA و VRA) در صورت وجود، بسیار کمک کننده است.

از آنجایی که آزمون های الکتروفیزیولوژیکی مانند ASSR و ABR نیاز به همکاری کودک در ثبت پاسخ ندارند, می توانند آزمونی بسیار کاربردی برای تعیین افت شنوایی بیمار باشد, در این میان آزمون ASSR به دلیل پردازش های پیشرفته ای که دارد می تواند با جزئیات بیشتری سیستم شنوایی را ارزیابی کند.

قابل توجه است که انجام این آزمون ها برای بیمار خطری به همراه ندارد.

همچنین تست های تعادلی مانند آزمون VNG , VEMP و آزمون دیس هالپایک نیز در کلینیک شنوایی سینا انجام میپذیرد.