جلال اکبر پوران

جلال اکبر پوران

درباره موسس

جلال اکبر پوران در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته شنوایی شناسی پذیرفته و در سال ۱۳۷۰ فارغ التحصیل و در سازمان بهزیستی بمدت دو سال بعنوان نیروی طرح مشغول به شنوایی شناسی میگردد. درسال ۱۳۷۰در مرکز توانبخشی شهید چمران سازمان بهزیستی تبریز برای اولین بار د ر شمالغرب کشور و شهر تبریز دستگاه ویژه ادیومتری نوزادان و افراد سخت آزمون(A.B.R)را راه اندازی میکند. بعد از اتمام دوره دوساله طرح اقدام به خرید اولین مرکز خصوصی سنجش شنوایی تبریز بنام سینا میکند. و نزدیک به ۲۵ سال در این مرکز در حال خدمت گزاری به مدد جویان میباشد. در سال ۱۳۷۵ بعنوان اولین کارشناس شنوایی شناس از تبریز و استان آذربایجان شرقی در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته و در سال ۱۳۷۸ با مدرک کارشناسی ارشد شنوایی شناسی فارغ التحصیل و در مرکز خصوصی شنوایی شناسی سینا ادامه میدهد. در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار در کشور در بیمارستان و زایشگاه خصوصی شمس اقدام به انجام تست شنوایی نوزادان بدو تولد(O.A.E)میکند .

برندها